Seminár k inžinierskej štátnej skúške

Garant predmetu:  
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z disciplín, ktoré budú tvoriť obsah záverečnej štátnej skúšky o najnovšie poznatky vedy a aktuálne otázky týkajúce sa obsahu záverečnej štátnej skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor