Ekonomika a manažment služieb

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Pochopiť podstatu službotvorných ekonomických procesov a určiť ich miesto v ekonomickej teórii a spoločenskej praxi.Analyzovať a vymedziť vplyv služieb na ekonomický rast spoločnosti.Osvojiť si metódy a techniky vedy a výskumu rôznych druhov služieb z hľadiska kvantity,kvality a efektívnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor