Seminár k bakalárskej práci

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku a upevniť zručnosti spracovania záverečnej práce na vybranú tému, nadobudnúť zručnosti pri formulovaní cieľa, zostavení osnovy, zbere a spracovaní údajov a ich interpretácii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor