Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Vyučujúci: Krnáč Jozef, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými teoretickými poznatkami týkajúcimi sa úloh a funkcií demokratického štátu a jeho výkonnej moci. Rozšíriť poznatky o podstate, organizačnej štruktúre, pôsobnosti a riadení verejnej správy v demokratickej spoločnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor