Manažment a marketing území

Garant predmetu: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznatky študentov o základné prístupy a prvky riadenia rozvoja územných celkov, so zameraním na riadenie rozvoja území z hľadiska tzv. endogénneho a marketingového prístupu miestnych a regionálnych inštitúcií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor