Podnikanie v e-priestore

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Zoznámiť sa s e-podnikaním (e- business), ako z pohľadu zákazníka tak aj z pohľadu podnikateľa. Možnosti elektronického obchodovania (tovary aj služby), marketingu a podpory zákazníka. Príklady úspešných projektov, analýza stavu vo svete a v SR.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor