Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Filozofia

Vyučujúci: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Sprístupniť študentom základné témy moderného a postmoderného filozofického diskurzu.Priblížiť genézu vývoja dominantných trendov rozvoja západnej kultúry a vedy.Kriticky zhodnotiť dosiahnutú úroveň civilizačného vývoja a načrtnúť akceptovateľné alternatívy a korekcie masovej konzumnej spoločnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta