Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Manažment a marketing cestovného ruchu

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o osobitostiach manažmentu marketingu cestovného ruchu a získať primerané zručnosti pri vykonávaní manažmentu a marketingových činností v cieľových miestach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor