Verejné financie

Vyučujúci: Mertinková Alexandra, Ing.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Analyzovať podstatu verejných financií a prístup k verejným financiám, spôsob ich fungovania v ekonomike. Študenti získajú orientáciu v daňovej teórii a daňovom systéme, získajú poznatky o európskych financiách, podstate rozpočtovania na makroúrovni a metódach analýzy verejných výdavkov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor