Socially Responsibility Business

Vyučujúci: Benčiková Dana, PhDr., PhD. - anglický jazyk
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor