Spoločensky zodpovedné podnikanie

Garant predmetu: Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Minárová Martina, doc. Ing., PhD.
Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor