Tvorba hodnoty značky

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor