Bachelor´s Thesis with Defense

Garant predmetu: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor