Miestny a regionálny rozvoj

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor