Seminák bakalárskej štátnej skúške - RRVS

Garant predmetu: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor