Aplikovaná štatistika v systéme R

Vyučujúci: Stachová Mária, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s programovým systémom R, základmi syntaxe jazyka R a základnými predprogramovanými príkazmi. Dôraz je kladený na aplikáciu osvojených poznatkov pri riešení praktických úloh štatistiky v oblasti financií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor