Úvod > Departments > Department of Tourism >

Destination Management

Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The course deals with the concept of „destination“ as the competitive unit and crystallisation point of the tourism offer in incoming tourism.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor