Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Destination Management

Garant predmetu:
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The course deals with the concept of „destination“ as the competitive unit and crystallisation point of the tourism offer in incoming tourism.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor