Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Management and Tourism Marketing

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To become familiar with the specific features of tourism management and marketing in Slovak republic and in the countries of EU with developed tourism and to gain the skills to apply the knowledge in solving the practical issues.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor