Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Field Trip 1

Garant predmetu: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim is to theoreticaly prepare students for the stay in the destination during the Field Trip 2.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor