Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Field Trip 2

Garant predmetu: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The course content of the course Field Trip 1. The aim is the stay of students in selected destination and application of the knowledges from marketing management, discussion with involved representatives about different aspects of regional tourism, elaboration and presentation of the written report.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor