Učiace sa regióny

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je v študentoch rozvíjať analytické a kritické myslenie na problematike učiacich sa regiónov. Študenti dokážu pracovať so získanými informáciami. Sú schopní samostatného štúdia z odporučenej odbornej knižnej a časopiseckej literatúry.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor