Dane podnikateľských subjektov

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Sopková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Získanie teoretických vedomostí o platnej daňovej sústave, o priamych a nepriamych daniach a získanie praktických skúseností výpočtu z daní podnikateľských subjektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor