International Management and Business

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor