Seminár k bakalárskej štátnej skúške

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor