Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Metodológia a etika vedeckej práce 1.

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodologické postupy skúmania sociálno-ekonomických javov a získať primerané zručnosti z ich aplikácie pri rešpektovaní zásad etiky vedeckej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor