Medzinárodný obchod

Garant predmetu: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné poznatky z teórie medzinárodneho obchodu. Zvládnuť metódy a techniky analýzy zahraničného trhu, postupu pri rozhodovaní o spôsobe vstupu na zahraničný trh a tvorbe vhodného marketingového programu. Identifikovať možné riziká vyplývajúce zo zahraničnoobchodnej činnosti podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor