Finančný manažment 1.

Garant predmetu: Krištofík Peter, prof. Ing., Ph.D.
Vyučujúci: Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zvládnuť teoretické pojmy finančného manažmentu. Oboznámiť študentov so základnými oblasťami finančného riadenia podniku - investičnými, finančnými a dividendovými rozhodnutiami a ich vzájomnou interakciou.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor