Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Politológia

Vyučujúci: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základné témy vedy o politike. Porozumieť mechanizmom fungovania politickej moci, politických systémov a v nich existujúcich spoločensko-politických vzťahov. Analyzovať globalizujúce sa tendencie a vymedziť prointegračné trendy vývoja s dôrazom na slovenskú spoločnosť.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta