Financial management 2

Vyučujúci: Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor