Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Ekonómia a politika cestovného ruchu

Vyučujúci: Marciš Matúš, Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si ekonomickej podstaty cestovného ruchu z národohospodárskeho a regionálneho hľadiska a získanie primeraných zručností pri kvantifikácii ekonomických účinkov cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor