Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Cestovné kancelárie

Vyučujúci: Medeková Kristína, Ing.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor