Úvod > Departments > Department of Tourism >

Gastronómia a výživa

Vyučujúci: Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor