Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Informačné systémy v cestovnom ruchu 1

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor