Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kultúra prejavu

Vyučujúci: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor