Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Odborná prax 1

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor