Úvod > Departments > Department of Tourism >

Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch

Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor