Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor