Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Interkultúrny profil pracovníka v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Olejárová Miriam, doc. PhDr., PhD. - nemecký jazyk
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor