Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Kongresové služby v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor