Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor