Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Manažment cestovného ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor