Úvod > Departments > Department of Tourism >

Marketingový manažment cestovného ruchu

Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor