Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Marketingový manažment cestovného ruchu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor