Úvod > Departments > Department of Tourism >

Procesný manažment v cestovnom ruchu 2

Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor