Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Procesný manažment v cestovnom ruchu 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor