Finančný manažment vo verejnom sektore

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Získať poznatky a osvojiť si metódy zamerané na efektívne a účinné postupy v jednotlivých oblastiach finančného manažmentu v organizáciách verejného sektoru a mimovládnych organizáciách. Ukázať využívanie moderných metód finančného manažmentu vo verejnom sektore.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor