Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Mikroekonómia

Vyučujúci: Hronec Martin, doc., Ing., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing. PhD.
Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné ekonomické kategórie a zákony, poukázať na ich aplikáciu v podmienkach trhového hospodárstva. Rozvíjať schopnosti študentov analyzovať mikroekonomické javy a súvislosti, zdôvodniť správanie ekonomických subjektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta