Informačné systémy vo verejnej správe

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Základná terminológia, informačné systémy a informatizácia spoločnosti. Získavanie spracovanie a tvorba informácií, bezpečnosť informácií a bezpečnostné opatrenie. Priority rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku. Zavádzanie informačných systémov v organizáciách verejnej správy. Základná charakteristika informačných systémov a ich význam v organizáciách verejnej správy. Vývojové trendy informačných systémov verejnej správy. Základné princípy informatizácie, možnosti zavádzania a financovania. Geografické informačné systémy a ich aplikácia vo verejnej správe. Tvorba databáz a ich význam pre GIS. Elektronizácia služieb verejnej správy. EGovernment v podmienkach SR. Praktické aplikácie informačných systémov v štátnej správe a územných samosprávach, možnosti zavádzania a financovania  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor