Manažment území

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Systém a funkcie manažmentu území. Prístupy k manažmentu území. Decentralizácia zodpovednosti za rozvoj území. Regionálna politika EU. Regionálna politika štátu. Regionálna politika na regionálnej a miestnej úrovni. Funkcia plánovania v manažmente území. Strategické a územné plánovanie. Druhy plánovacích dokumentov. Stratégie rozvoja územných celkov. Zásady a postupy tvorby strategických plánov rozvoja území. Postup tvorby stratégie územia. Organizačné štruktúry v manažmente území. Postavenie a úlohy územných samospráv v riadení rozvoja územných celkov. Participácia verejnosti na riadení rozvoja území. Podpora rozvoja miestnej ekonomiky Sociálne aspekty rozvoja území. Regionálne aspekty nezamestnanosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor